Clubactiviteiten

Elke 1ste en 3de dinsdag van de maand is het "rijdag".

Vanaf 1 april wordt de focus gelegd op het in orde maken van de clubbaan tegen de bbq!

19-22 april 2018 : naar Intermodellbau in Dortmund, op welke dag precies wordt eerstdaags
                             bekend gemaakt ..... 

Zondag 03 juni 2018 : 4de lente-BBQ MSVLeuven.

Zondag 28 oktober 2018 : Modeltreinbeurs in de Roosenberg (Zoet-Water).

Er wordt bijna elke maand door enkele leden naar de beurs in
Houten gereden, begerigen kunnen altijd aansluiten, verdere info in het lokaal.